top of page

10

ZASADY

WSPÓŁPRACY

W przypadku zlecenia Malarzynie malowania kasków, części motocyklowych, lub innych przedmiotów, które są własnością klienta, rozpoczynamy pracę nad projektem dopiero w momencie, kiedy części trafiają do pracowni. Wówczas ustalany jest termin realizacji, oraz projekt / wizualizacja. Przed wysyłką ustalamy termin, w którym może dostarczyć przedmioty. Przekroczenie przez klienta tego terminu powoduje wypadnięcie z kolejki, co za tym idzie całą procedura rozpoczyna się od nowa.

 

Wykonanie projektu przed dostarczeniem przedmiotów jest wiążące i w razie niedotrzymania przez klienta terminu nadesłania części / kasku klient ponosi koszt wykonania projektu w wysokości 20 % ustalonej kwoty netto za wykonanie dzieła.

 

Wykonanie projektu uwzględnia 3 poprawki, każda następna będzie podlegała obciążeniu kwotą 10 % netto wartości wykonania dzieła. Wszelkiego rodzaju ustalenia dotyczące wykonania ilustracji, logotypów, projektów koszulek itd w momencie wycofania się klienta w trakcie rozpoczęcia pracy, również obciążone są 20 % sumą ustalonej kwoty.

 

Wykonanie projektu przez Szymona Chwalisza i nie zrealizowanie malowania w jego pracowni jest jednoznaczne z tym, że projekt ten nie może być użyty w żaden inny sposób. Prawa autorskie i majątkowe pozostają po stroni Twórcy, a wykorzystanie projektu w całości, części, lub inspiracji projektem będzie skutkowało wyciągnięciem konsekwencji prawnych wobec osoby, która się tego podjęła. 


Byliśmy zmuszeni wprowadzenie tego typu ustaleń, z racji na liczbę pytań / chętnych, którzy w naszym odczuciu nie traktowali poważnie naszej współpracy. W momencie nie otrzymania płatności, sprawy będą kierowane na drogę sądową. Mamy nadzieję, że rozwiązanie to pozwoli uporządkować nasz kalendarz, i terminy nie będą przekraczane. Szanujemy Wasz czas, i prosimy o to także z Waszej strony. 

W przypadku współpracy na innych szczeblach - szkoleniowych, reklamowych itp ustalenia będą przeprowadzane w sposób indywidualny. 


Z wyrazami szacunku

Management Szymona Chwalisz  

bottom of page