top of page

MALARSTWO

"Nie jestem dobrym recenzentem swojej sztuki. To rola widza. Ja jestem jedynie wizualnym narratorem..."

Pierwsze kroki w malarstwie olejnym Szymon Chwalisz stawiał podczas plenerów malarskich im. Antoniego Serbeńskiego organizowanych w rodzinnym Ostrzeszowie. Były one dla Artysty wydarzeniem, podczas którego mógł zaznajomić się z techniką malarską i przygotowaniem do samego procesu tworzenia pod kątem technicznym. Zanim jednak Szymon trafił pod skrzydła swojego późniejszego profesora uczelnianego i promotora dyplomu - Jana Krzysztofa Hryceka, to Antoni Wencek, pierwszy nauczyciel plastyki , zaznajamiał go z podstawowymi tajnikam malarskimi. Wskazówki i rady tych dwóch wybitnych Nauczycieli Szymon niejednokrotnie  doceniał po latach, o czym mówił podczas wywiadów radiowych i telewizyjnych. 

 

Podczas wspomnianych wcześniej plenerów w latach 2003 - 2006 Szymon stworzył kilkanaście prac olejnych i akrylowych, ale również zapoznał się z klasyczną techniką graficzną - linorytem, stosowaną   kilkadziesiąt lat wcześniej przez patrona pleneru - Antoniego Serbeńskiego. Postało zaledwie kilka odbitek tych prac i z racji tego, że podczas przeprowadzek z pracowni do pracowni matryce zaginęły, dziś ich posiadacze mogą zdecydowanie nazywać się szczęśliwcami. 

   W pierwszych latach pracy twórczej Szymon Chwalisz tematycznie ulokował się w malarstwie krajobrazowym oraz architekturze. Ostrzeszowskie kościoły i malownicze kamieniczki inspirowały wielu artystów i stały się również natchnieniem dla młodego artysty . Dopiero w latach studenckich jego fascynacje zaczęły podążać w kierunku nadrealnych form. Skłonić do tego mogła również praca w technice aerografu, w której Szymon wykonywał głównie obrazy o tematyce fantasy, jednak rzadko kiedy prace te miały w sobie elementy surrealistyczne.

 

Szymon powtarzał zawsze, że najważniejsza w jego pracach jest metafora i docelowo chciałby tworzyć poezję malarską. Z pewnością pierwsze z powstałych obrazów olejnych pokazują doskonale te założenia, które z każdą kolejną pracą ewaluowały. W czasie studiów artysta porzucił na moment malarstwo nadrealne - jak sam je określał i skupił się na budowaniu klasycznego warsztatu. Stąd obrazy z tamtego okresu przedstawiają martwe natury, elementy architektoniczne, kościoły, kamienice i minimalistyczne motywy przedmiotów codziennego użytku, na których  ćwiczył obcowanie ze światłem i cieniem. Tematyka ta gościła w pracach Szymona aż do 2009 roku, kiedy to obronił dyplom i wyruszył w swoją autorską malarską drogę.

GALERIA 

Bezimienny-Bezrekawnik-Szymon-Chwalisz-malarstwo-01000
szymon-chwalisz-day-after-popart-000000
szymon-chwalisz-closer-malarstwo-01
Szymon-Chwalisz-Play-me-to-the-moon-001
szymon-chwalisz-little-choices-01
szymon chwalisz last bomb painting 01
szymon-chwalisz-malarstwo-feeltime-01
Najsmieszniejszy czlowiek Swiata Pan Tratatata 00
szymon-chwalisz-papierowe-milosierdzie-obraz-01
szymon-chwalisz-malarstwo-sound-of-earth-00
DE2F59E8-873C-4AE3-BAD5-097B93203292
A7B9A166-FF83-4380-A7DF-A333B3BA5C8D
29A81B9F-4F0F-4247-BA07-5C4F5CC20F35
C84E987A-BD1C-4F5E-8A99-16CB1F13656C
CFD62D7B-42DB-4D49-90BF-8BBB2A48E8C9
BDFC1E38-94DF-4BA5-A487-A1B852125BFE
D604019C-185A-4254-95AF-58393120A723
9E613D51-03D3-4E44-814B-F5ED4567E152
49E25A54-50D6-4D52-BF02-E9A035D1EEE5
9A167BB3-FE79-48A6-80B1-6FDE08451C0E
E7AF0908-5BA7-43E8-B361-78A4A5CA91B8
D33D8F90-411F-4615-A750-EED36C328777
D9104A3D-B9BB-4438-9A9A-1C572386F166
F3451277-554D-4987-9477-C8CF18678D1A
C53EDE77-A465-490B-B707-CAD307C2E92B
C3E17227-C2E3-4A14-898A-915B5A670A0E
759E8C5D-8606-4AF2-B990-B4621D08DB33
CF2DDB80-2F40-4F26-9D02-A1403AEA4BB7
D74636DF-9E9A-43A6-9AD3-A5A5DA0F8D4C
9953D59E-1DB5-4D68-B26A-3C86D0C95692
C39D55A8-0097-45E0-B043-F61175A16555
C164897D-CEFA-4A26-BFF7-B3A5CBCB8A2E
6F9942FE-8B20-4D77-B137-5E666C708E6E
F14E1D88-EAA2-4CE4-96B0-7BEF01C276E9
477DB385-A134-4B2B-8ED1-B615D3CF9725
2EA58840-6EC6-4019-A428-BABEE7523A0B
37B89139-8983-4065-9305-58B00A5548B9
FC345A14-CF5E-4CA9-8655-D2034BACCED6
F7297DF2-3BB8-4090-8CCE-624D50A28A2A
C5CC1E8B-BA7C-43F0-8D77-250AE55F25A5
11CB11EC-FFD6-427E-9EA3-262B709AC34D
7B7B7F19-FC6D-4C44-9C3B-AE287BDF7282
E894CE88-9D09-43F6-8F7D-34586A83B6A0
98FA44BB-AF9F-4AF5-A2E1-32D58F32A497
0BF0A2AD-BBF1-458E-8C87-D67F116836E1
B093F69D-0BFC-45E3-A6F2-659783A150E6
1F867733-7499-4933-AFCE-B222DBC7204E
5DABA049-8D97-4D3A-885F-44BFF59926BC
3B494A27-D2D4-4621-9231-4D799235605A
7A8B1816-CB0F-4303-9A52-EA9AC24E36C2
B258FEF8-6D7C-4277-A85D-F7543F58ED9C
3FAAA017-2169-459D-8648-DCFDF4BC76A8
4ADDEDDF-744B-47FE-9B8B-305B3A3CA305
9301C8DF-67EC-4062-8818-34A8F5799B8E
C546D951-1B6A-4D88-A895-F8BA25B36DC8
E297737A-4F9B-4C72-9CEE-CA62FAB26CC8
40E1F878-0EDF-4F60-A29B-14D0657B9155
96DC56B6-5729-45E0-8329-EB49C6AE8017
9FE5E037-339A-4FF2-B93E-5F5980681460
8FC13918-F621-4F94-8292-87E2979A828F
CD9B6F4E-F5CE-487B-B89C-BF8331465442
D376D374-912F-4BBE-B078-403A478A6D79
EE11FC4D-B14A-42FA-A05C-1EEC80F7C992
26014016-5B8A-40B5-9326-D55F9F2C28A2
C199560D-5811-487D-8287-5DCE142E516F
032BA5FB-472D-491A-9585-BB64C4B9D55A
+
NA SPRZEDAŻ
+
+
21B61D26-EA97-49F7-ADC4-0B6713804DCB
+
+
+
+
bottom of page